محاسبات طراحی آنالیز
    
بازدید: 1001
    

 بسمه تعالی

مدیریت محترم شرکت ایمن خواب هوشمند
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند بر اساس درخواست آن شرکت مبنی بر اعلام نظر محاسبات و أنالیز تخت‌های دو نفره در سال ۱۳۸۶ به اطلاع می‌رساند که نرم افزار مورد استفاده جهت مدل سازه‌ای پروژه با sap2000 و ورژن ۴/۱۱ صورت گرفته است و آنالیز دستی و دفترچه محاسبات به پیوست ارایه شده است.
درخصوص محاسبات طراحی آنالیز قابل ذکر است که در این تخت، تاب فشاری ستون‌های به کار گرفته با درنظر گرفتن ضریب اطمینان به میزان ۵ تن و پوسته مورد بحث بدون لحاظ کردن برش پانچ‌ها تا ۶ تن بار کششی را می‌تواند تحمل نماید.
با توجه به اینکه سنگین‌ترین سقف‌ها در هرمترمکعب معادل ۷۰۰ کیلوگرم وزن دارد. بنابراین تخت مذکور از لحاظ ایمنی آوار ريخته شده، درصد امنیتی بالایی دارد.
در ضمن با توجه به تغییرات مثبتی که نسبت به تخت اوليه ايجاد گرديده به نظر می رسد تخت مذكور در حال حاظر دارای تحمل بیشتری از لحاظ مقاومت فشاری می‌باشد.

                                                               ومن الله توفيق             
                                                                            مدیرعامل شرکت سازه میلاد
                                                                محمد بایرامی