اظهارنظر دکتر آریامنش، معاون سابق پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله ایران و استادیار دانشگاه پیام نور
    
بازدید: 932
    

 

با عنایت به اینکه اینجانب خود ازبازماندگان زمین لرزه‌ی ۵۷ طبس می‌باشم و درخصوص راه کارهای جلوگیری از خطرات زلزله پایان نامه‌های متعددی را هدایت نموده‌ام، طرح مذکور را در حد عالی ارزیابی می‌نمایم و مطمئن هستم نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج از کشور نیز با استقبال زیادی روبرو خواهد شد و بسیار کاربردی است.

 


                                                                               دکتر آریامنش           

                                                                               استادیار دانشگاه پیام نور