تقدیرنامه ستاد نوآوری و شکوفایی وزارت صنایع و معادن
    
بازدید: 967
    

هوالخلاق

مدیرعامل محترم شرکت ایمن خواب هوشمند
جناب آقای علیرضا طحان
بی‌شک حضور شما در اولین نمایشگاه دستاوردهای نوآوری و فناوری عرصه صنعت ومعدن و در جمع نوآوران و فرهیختگان این عرصه، باور ما می‌توانیم را تحقق بخشید و موجبات افتخار و امتنان خدمتگزاران شما را در ستاد نوآوری و شکوفایی وزارت صنایع و معادن فراهم آورد.
امید است با یاری خداوند متعال و حضور گسترده تر شما در این عرصه، شاهد آبادانی و پیشرفت روزافزون ایران عزیزمان باشیم.


محمدتقی کره‌ای         
معاون وزیر و رئیس ستاد